« Úhrady »

 

Provoz sociálních služeb Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. je finančně podporován Libereckým krajem.


Provoz sociálních služeb je podpořen z finančních prostředků Statutárního města Liberec.


Za pobytové služby poskytované v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem hradí osoba – klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu /viz zákon/.

  • Zákon o sociálních službách 108/ 2006 Sb. ze dne 14. března 2006

k nahlédnutí ve formátu pdf …. zde

  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních

službách, ve znění pozdějších předpisů

k nahlédnutí ve formátu pdf … zde

Maximální výše úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis.

Cena za ubytování a stravu 

Změna výše úhrady za ubytování a stravu od 1.6.2022 zde

Změna výše úhrady za ubytování a stravu od 1. 5. 2021 zde

Ubytování je poskytováno včetně  úklidu, praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení.

Jednolůžkový pokoj je zařazen do kategorie NADSTANDARD. Výše úhrady je v souladu s vyhláškou č. 389 ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Výše úhrady za péči

Úhrada za péči je stanovena při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči. Tento je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci /viz zákon 108/2006 Sb./. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Poslední aktualizace 2. 1. 2019

Skip to content