« Sponzoři » 

Naše poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zkvalitnění služeb ať v oblasti poskytované sociální péče či kulturního a zájmového vyžití našich klientů.

Velice si vážíme naší dobré spolupráce. Bez Vaší finanční pomoci by nevznikla řada zajímavých projektů. A to by byla škoda!

Sociální oblast Vaši pomoc potřebuje – zůstaňte nám prosím věrni i nadále!

 

                                           


 • 2018

Děkujeme všem obcím, které přispěly jakoukoliv částkou na zajištění poskytování služeb pro klienty domova s trvalým pobytem v příslušné obci:

Obec Šimonovice

Město Chrastava

Město Hrádek nad Nisou

Obec Stráž nad Nisou


Děkujeme Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč na projekt: “Jsme tu již 110 let”.


 • 24. 4. 2018 – Den dobrých skutků 2018

Děkujeme zaměstnancům společnočsti

Magna Exterios (Bohemia) s.r.o., kteří celý den pracovali

bez nároku na odměnu v areálu domova.


3. 5. 2017

http://magnabohemia.uvminteractive.com/_templates/magnabohemia.cz/images/logo.jpg

Poděkování společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. a jejím zaměstnancům, kteří pomohli s úpravami parku v okolí domova v rámci firemní charitativní akce Den dobrých skutků.


Projekt “Kulturní a sportovní aktivity pro seniory v roce 2017”

Poděkování Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za poskytnutí dotace z Kulturního fondu ve formátu pdf zde


Sportovní hry seniorů 2016 – příspěvek ve formátu pdf zde

Poděkování Iniciativě Sodexo – hlavnímu sponzorovi akce zde


Veřejná sbírka  – Plníme přání seniorům – Iniciativa Sodexo

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili náš projekt “Sportovní hry seniorů 2016”.


DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o.

 • Návštěva vedení společnosti

Příspěvek ve formátu pdf ….. zde

 • Akce realizované v letním období

Příspěvek ve formátu pdf ….. zde

 • Finanční dar Domovu pro seniory ve Vratislavicích

Příspěvek ve formátu pdf ….. zde

NADACE  HERMANNA  NIERMANNA

 • Návštěva zástupců Nadace Hermanna Niermanna                            

Příspěvek ve formátu pdf  zde

Ostatní sponzoři

 • Sponzoři, kteří v roce 2017 podpořili seniory našeho domova

Seznam ve formátu pdf …. zde

 • Sponzoři, kteří v roce 2016 podpořili seniory našeho domova

Seznam ve formátu pdf …. zde

 • Sponzoři, kteří v roce 2015 podpořili seniory v našem domově

Seznam ve formátu pdf …. zde

 • Dobrovolníci – 24. 4. 2015

Děkujeme tímto za práci dobrovolníků ze společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., kteří v areálu domova vypomáhali se zahradnickými pracemi.

Magna tradičně pomáhá i v jiných organizacích. Informace o dalších dobrovolnických akcích Magny naleznete kliknutím na odkaz níže:

http://www.magnabohemia.cz/spolecenska-odpovednost/pece-o-zamestnance/akce-pro-zamestnance

 • Dobrovolníci – 22. 4. a 25. 4. 2014

Děkujeme dobrovolníkům Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – oblastní závod Liberec a dobrovolníkům z MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA) s.r.o. za výpomoc s úpravami záhonů a zeleně v přilehlém parku a okolí domova.

 • Sponzoři, kteří v roce 2014 podpořili aktivní život seniorů v domově

Seznam ve formátu pdf …. zde

 • Sponzoři, kteří v roce 2013 podpořili aktivní život seniorů v domově

Seznam ve formátu pdf …. zde

 • Sponzoři, kteří v roce 2012 podpořili aktivní život seniorů v domově

Seznam ve formátu pdf …. zde

 • Sponzoři, kteří v roce 2011 podpořili aktivity v domově

Seznam ve formátu pdf ….. zde

 

                                               

 

Skip to content