Povinně zveřejňované informace »                                                                           

 

Provoz sociálních služeb Domova seniorů Vratislavice, p.o. je finančně podporován Libereckým krajem.


Provoz sociálních služeb je podpořen z finančních prostředků Statutárního města Liberec a Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.


Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

číslo

název položky

položka/ odkaz na položku
1.
Úplný oficiální název povinného subjektu

Domov seniorů Vratislavice,

příspěvková organizace

2.
Zřizovatel

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50, 463 11  Liberec 30

3.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje činnost

Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Organizace byla zřízena dne 1. 6. 2021 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

4.
Popis organizační struktury
5.

Kontaktní poštovní adresa

telefonmí číslo

web

oficiální e-mail

ID datové schránky

U Sila 321, 463 11 Liberec 30

482 750 799, 482 751 835

www.dsvratislavice.cz

info@dsvratislavice.cz

8562tfd

6.
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Případné platby můžete poukázat na bankovní účet Komerční banky, a.s. v Liberci:

123-4569070247/0100

7.
Identifikační číslo organizace
IČ: 108 98 174

8.
Daňové identifikační číslo
DIČ: CZ10898174, nejsme plátci DPH

9.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
viz kontakty v bodě 5

10.
Kde a jak lze podat žádost o přijetí do služby

Žádost o umístění na předepsaném tiskopisu lze vyzvednout pouze v papírové podobě u sociální pracovnice  na adrese organizace /viz bod 5/, po předchozím telefonickém nebo osobním jednání. Vlastní podání žádosti se všemi požadovanými přílohami lze uskutečnit prostřednictvím České pošty nebo osobním podáním na adrese organizace.

 

11.
Zprávy o činnosti organizace
12.
Výroční zprávy o poskytování informací

Archiv

13.
Zřizovací listina
14.

Účetní uzavěrka

Protokol

o schválení účetní závěrky

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

15.

Rozpočet a rozpočtový výhled

Archiv

16. Pověření

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu /schválené RK dne 21. 8. 2017/

Dodatek č. 1 k pověření /schválený RK dne 23. 1. 2018/

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu platný od roku 2021 – 2023 / DS

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu platný od roku 2021 – 2023 / DZR

17. Vyrovnávací platba – LK

2021 – OLP/2518/21

dodatek č. 1 k OLP/2518/21

2020

OLP/2431/2020

Archiv

18.

Příspěvek zřizovatele

z fin. prostředků MPSV

2021 – OLP/193/2021 

dodatek k OLP/193/21

2020

OLP/426/2020

Archiv

 


Informace pro žadatele – zájemce o umístění v našem zařízení naleznete zde


Informace o naší organizaci v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1396417082353_27


Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=Domov+pro+seniory+Vratislavice


Odkaz fotografie interiérů a exteriérů zde:

Fotografie interiérů a exteriérů domova naleznete ve fotogalerii


Desatero pro zaměstnance k nahlédnutí zde

Etický kodex k nahlédnutí zde


Historie sociálního zařízení

Dokument s historickými údaji ve formátu pdf zde

Naše zařízení bylo zprovozněno roku 1908. Do roku 1945 se provozovalo jako chudobinec s různou kapacitou v jednotlivých obdobích. Po roce 1945 se název „ Chudobinec“ změnil dle nových zákonů na Domov důchodců a od roku 2007 na Domov pro seniory. V roce 1993 se podařilo za spolupráce s naším tehdejším zřizovatelem Okresním úřadem v Liberci rozšířit sociální zařízení o objekt Dům Marta a za finanční podpory Nadace Hermanna Niermanna z Německa provést rozsáhlou přístavbu a rekonstrukci stávajícího objektu. Kladli jsme důraz na  kvalitu bydlení, služeb a života i za cenu snížení počtu klientů ze 160 na 104 osob. Při přípravě a realizaci této přestavby jsme čerpali ze zkušeností a spolupráce se zařízeními se stejnou službou pro seniory v Německu, Holandsku, ale i v Rakousku. Po technické stránce nám nejvíce vyhovoval model se zaměřením na větší komfort v oblasti bydlení. Již v té době jsme klientelu rozdělili  do dvou skupin, a to na skupinu se zvýšenou ošetřovatelskou péčí

a skupinu schopnějších klientů. Pro tuto skupinu byly vybudovány jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením vč.koupelny, malou čajovou kuchyňkou a obývacím

pokojem. Pro manželské páry pak ve větší rozloze a stejném provedení dvoulůžkové pokoje.

Od roku 2006 dle nového zákona a po provedené registraci poskytuje naše sociální zařízení dvě služby, a to v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem, viz charakteristika na Úvodní straně – Domovské stránce.

 


Poslední aktualizace 15.3.2021

Skip to content