« Aktuality »


 

Předloni jsme oslavili 110. výročí existence našeho sociálního zařízení

Zahradní slavností s podtitulem “Jak běžel čas…” jsme si ve čtvrtek 13. 9. 2018 připomněli historii i současnost budovy postavené v minulém století ze šlechetných pohnutek pro veřejný zájem a humánní účely. Tato myšlenka byla celých 110 let naplňována, i když v různých podobách. A že se časy mění, dokládá právě probíhající rekonstrukce na odděleních Domova se zvláštním režimem, jejíž cílem je vytvořit odpovídající podmínky pro klienty i personál na úrovni, která je minimálně standardem při poskytování sociální péče.

Společně s milými hosty, kolegy a klienty dalších sociálních zařízení jsme shlédli program, který vycházel z názvu pořadu “Jak běžel čas …”. Se svým vystoupením nás přišli potěšit účinkující napříč všemi generacemi, od roztomilých dětí z mateřských školek po vitální seniory z pěveckého souboru Matylda a Tylda, který zároveň ukončil kulturní odppoledne.

Věříme, že se všichni návštěvníci u nás cítili dobře, a že odcházeli příjemně naladěni.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorským partnerům, díky nimž mohla být myšlenka důstojných oslav realizována:

  • Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
  • Pivovar Svijany a.s.
  • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
  • UNITED BAKERIES a.s.
  • SAD – ovoce zelenina, s.r.o.

Dokument s historickými údaji ve formátu pdf zde


Děkujeme všem obcím, které přispěly jakoukoliv částkou na zajištění poskytování služeb pro klienty domova s trvalým pobytem v příslušné obci:

Obec Šimonovice

Město Chrastava

Město Hrádek nad Nisou

Obec Stráž nad Nisou


Děkujeme Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši    15.000 Kč na projekt: “Jsme tu již 110 let”.


  • 24. 4. 2018 – Den dobrých skutků 2018

Děkujeme zaměstnancům společnočsti

Magna Exterios (Bohemia) s.r.o., kteří celý den pracovali

bez nároku na odměnu v areálu domova.

Skip to content