« Aktuality »


DOMOV SENIORŮ VRATISLAVICE, P.O.
U SILA 321, LIBEREC

Tisková zpráva ze dne 13. 4. 2021
Informace klientům, rodinám, blízkým i všem zaměstnancům a podporovatelům

Zoo a botanická zahrada pod kraj, dva domovy pro seniory Liberci. Výměnu odsouhlasili krajští i městští radní

Spolupráce statutárního města Liberec a Libereckého kraje úspěšně pokračuje. Od roku 2022 kraj od města přebere botanickou a zoologickou zahradu, zatímco dvě organizace působící v sociálních službách získá od kraje do své péče město. Memorandem a smlouvou o majetkovém převodu potvrzují obě strany nadregionální význam liberecké botanické a zoologické zahrady a místní příslušnost domovů pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou a Liberci. Dokumenty podepíšou hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník poté, co je odsouhlasí krajské i městské zastupitelstvo na svém dubnovém jednání. Prozatím schválily návrh materiálů obě rady, a to na dnešní schůzi.

Převod organizací navazuje na již fungující spolupráci se statutárním městem Liberec v minulosti. Kraj i město se dle dohody zavazují podílet se na investičních i neinvestičních nákladech vybraných příspěvkových organizací. Chceme v případě zoologické a botanické zahrady podpořit organizace nadregionálního významu. Starat se o seniory je zase na druhou stranu úlohou zejména městských samospráv. Jsem rád, že se společně s městem můžeme spojit a význam těchto institucí posunout zase o výrazný krok kupředu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj i statutární město Liberec se shodují, že botanická a zoologická zahrada v Liberci mají nadregionální charakter s přesahem do zahraničí a Domovy seniorů Františkov a Vratislavice nad Nisou zase místní charakter a jsou v převážné většině využívány obyvateli Liberce.

„Pro mě a předpokládám i pro Liberečany je důležité, že zoologická a botanická zahrada zůstanou na svém místě, se svými původními názvy, s kompletním rozsahem současných služeb i s velkorysými rozvojovými plány. Kdo bude jejich zřizovatelem, není pro veřejnost podstatné. Město se nadále bude k oběma velmi silně hlásit tím, že po dobu 10 let zajistí částečný příspěvek na jejich rozvoj a spolurozhodovat, na jaké konkrétní investice tyto městské peníze půjdou. To bude náš příspěvek na jejich městskou funkci, na služby zajišťované pro Liberečany. A pokud by někdy v budoucnu kraj změnil své rozhodnutí obě zahrady provozovat, přejdou bezúplatně zpět na město. Totéž se týká domovů pro seniory, které by připadly opět kraji,“ sdělil primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Předáváme dva domovy seniorů, o které jsme se vzorově starali. Pracují tam lidé, kteří zasluhují poděkování za poctivý přístup ke klientům. Pevně věřím, že změny budou ku prospěchu všech, nejen cestovnímu ruchu Libereckého kraje, ale i sociálnímu prostředí města Liberce,“ sdělil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Rád bych vyjádřil poděkování a úctu pracovníkům domovů pro seniory za to, jak zvládli komplikovanou situaci během koronavirové pandemie. Velice si jejich profesionálního a zároveň lidského přístupu vážím,“ dodal hejtman Martin Půta.

Dovětek ředitelky – jako ředitelka Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou si dovolím dodat, že zůstanou zachovány všechny námi poskytované služby. Klientů, jejich rodin i žadatelů se změna prakticky nedotkne. Stejně tak pracovní smlouvy zaměstnanců přejdou na nově zřízenou organizaci. Těším se na spolupráci se Statutárním městem Liberec, zároveň také s MO Vratislavice a děkuji za spolupráci s Libereckým krajem. I nadále budeme dělat maximum pro to, aby Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou byl pro naše klienty jejich domovem. Nyní nás čeká práce na změně zřizovatele a zároveň po období pandemie návrat k poskytování kvalitních sociálních služeb.

____________________________________________________________________

V roce 2018 jsme oslavili 110. výročí existence našeho sociálního zařízení

Zahradní slavností s podtitulem “Jak běžel čas…” jsme si ve čtvrtek 13. 9. 2018 připomněli historii i současnost budovy postavené v minulém století ze šlechetných pohnutek pro veřejný zájem a humánní účely. Tato myšlenka byla celých 110 let naplňována, i když v různých podobách. A že se časy mění, dokládá právě probíhající rekonstrukce na odděleních Domova se zvláštním režimem, jejíž cílem je vytvořit odpovídající podmínky pro klienty i personál na úrovni, která je minimálně standardem při poskytování sociální péče.

Společně s milými hosty, kolegy a klienty dalších sociálních zařízení jsme shlédli program, který vycházel z názvu pořadu “Jak běžel čas …”. Se svým vystoupením nás přišli potěšit účinkující napříč všemi generacemi, od roztomilých dětí z mateřských školek po vitální seniory z pěveckého souboru Matylda a Tylda, který zároveň ukončil kulturní odppoledne.

Věříme, že se všichni návštěvníci u nás cítili dobře, a že odcházeli příjemně naladěni.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorským partnerům, díky nimž mohla být myšlenka důstojných oslav realizována:

  • Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
  • Pivovar Svijany a.s.
  • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
  • UNITED BAKERIES a.s.
  • SAD – ovoce zelenina, s.r.o.

Dokument s historickými údaji ve formátu pdf zde


Děkujeme všem obcím, které přispěly jakoukoliv částkou na zajištění poskytování služeb pro klienty domova s trvalým pobytem v příslušné obci:

Obec Šimonovice

Město Chrastava

Město Hrádek nad Nisou

Obec Stráž nad Nisou


Děkujeme Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši    15.000 Kč na projekt: “Jsme tu již 110 let”.


  • 24. 4. 2018 – Den dobrých skutků 2018

Děkujeme zaměstnancům společnočsti

Magna Exterios (Bohemia) s.r.o., kteří celý den pracovali

bez nároku na odměnu v areálu domova.

Skip to content