Neohlížejte se smutně za minulostí,

už se nevrátí.

Raději moudře využijte přítomnosti.

To je správná cesta.  

Longfellow Henry Wadsworth

 

S ohledem na ukončení karantény k 30.10.2022 oznamujeme, že se tímto ruší zákaz návštěv.

Od pondělí 31.10.2022 můžete své blízké opět navštěvovat.

Zároveň vás žádáme o dodržování doporučení KHS, tj. používání ochrany nosu a úst.

O víkendu je budova uzavřena v čase polední pauzy 11.30 – 12h.

 

Se svými příbuznými se můžete spojit přes aplikaci WhatsApp – v pracovní dny Po – Pá od 8 do 15.30h

 na telefonních číslech: 775 899 243 nebo 777 463 313.

Balíčky pro své blízké (označené jménem) můžete přinést na recepci, rádi jim je předáme.

 Od 1.6.2022 dochází k navýšení úhrady za pobyt a stravu.

Žádáme všechny uživatele, popř. jejich rodinné příslušníky, kteří hradí pobyt a stravu převodem na účet poskytovatele, aby si změnili své trvalé příkazy.

Bližší informace Vám poskytne paní Řičářová nebo paní Bc. Vašková Maděrová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz sociálních služeb Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o., je finančně podporován Libereckým krajem, z finančních prostředků Statutárního města Liberec a Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Stručná charakteristika poskytovatele

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. je sociální zařízení pro seniory, které se nachází v klidném prostředí předměstské části Liberce /Vratislavice nad Nisou/ v dostupnosti městské hromadné dopravy z města Liberce i Jablonce nad Nisou. V objektu se nachází kromě obytných místností kuchyň, prádelna, společenská místnost, dílny pro dobrovolnou zájmovou činnost, kavárna a kaple. V areálu je vybudován rozsáhlý park, který je seniory využíván k posezení i ke krátkým procházkám.

Poskytované služby:

 

Domov pro seniory
Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Poslání

Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem zajistit seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

 

Cíl
Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňování individuálních potřeb seniorů tak, aby neměli čas přemýšlet o stárnutí.
Domov se zvláštním režimem
Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku chronického duševního onemocnění, stařecké demence a ostatních typů demencí a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Poslání

Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou péči s individuálním přístupem ke klientovi tak, aby byla respektována jeho důstojnost, přání a potřeby. Podpořit kvalitu života klienta, aby v rámci svých možností a zdravotního stavu, zůstal co nejdéle soběstačným.

 

Cíl
Cílem poskytovaných služeb je uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností Domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem.
Pro koho nejsou naše služby určeny:

» seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, ale tato pravidelná pomoc  jim může být zajištěna jinou sociální službou poskytovanou v domácnosti,

» seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních,

»  seniorům, kteří nemohou být umístěni v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

»  seniorům, u kterých bylo diagnostikováno Alzheimerovo onemocnění,

»  osobám, jejichž péče vyžaduje specifický způsob komunikace /zrakové, sluchové postižení /.

Skip to content