Neohlížejte se smutně za minulostí,

už se nevrátí.

Raději moudře využijte přítomnosti.

To je správná cesta.  

Longfellow Henry Wadsworth

 

Od 14.3.2022 jsou povoleny návštěvy klientů bez omezení v doporučené době  mezi 9.-19.hodinou.

O víkendu je budova uzavřena v čase polední pauzy 11.30 – 12h.

 Povinné je nošení respirátorů uvnitř budovy a dodržení hygienických opatření.

Se svými příbuznými se můžete spojit přes aplikaci WhatsApp – v pracovní dny Po – Pá od 8 do 15.30h

 na telefonních číslech: 775 899 243 nebo 777 463 313.

Balíčky pro své blízké (označené jménem) můžete přinést na recepci, rádi jim je předáme.

 Od 1.6.2022 dochází k navýšení úhrady za pobyt a stravu.

Žádáme všechny uživatele, popř. jejich rodinné příslušníky, kteří hradí pobyt a stravu převodem na účet poskytovatele, aby si změnili své trvalé příkazy.

Bližší informace Vám poskytne paní Řičářová nebo paní Bc. Vašková Maděrová.

 

Tiskovou zprávu ze dne 13. 4. 2021 o převodu Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. pod Statutární město Liberec najdete v Aktualitách

 

 

 

 

 

 

 

Provoz sociálních služeb Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o., je finančně podporován Libereckým krajem, z finančních prostředků Statutárního města Liberec a Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Stručná charakteristika poskytovatele

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. je sociální zařízení pro seniory, které se nachází v klidném prostředí předměstské části Liberce /Vratislavice nad Nisou/ v dostupnosti městské hromadné dopravy z města Liberce i Jablonce nad Nisou. V objektu se nachází kromě obytných místností kuchyň, prádelna, společenská místnost, dílny pro dobrovolnou zájmovou činnost, kavárna a kaple. V areálu je vybudován rozsáhlý park, který je seniory využíván k posezení i ke krátkým procházkám.

Poskytované služby:

 

Domov pro seniory
Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Poslání

Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem zajistit seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

 

Cíl
Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňování individuálních potřeb seniorů tak, aby neměli čas přemýšlet o stárnutí.
Domov se zvláštním režimem
Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku chronického duševního onemocnění, stařecké demence a ostatních typů demencí a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Poslání

Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou péči s individuálním přístupem ke klientovi tak, aby byla respektována jeho důstojnost, přání a potřeby. Podpořit kvalitu života klienta, aby v rámci svých možností a zdravotního stavu, zůstal co nejdéle soběstačným.

 

Cíl
Cílem poskytovaných služeb je uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností Domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem.
Pro koho nejsou naše služby určeny:

» seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, ale tato pravidelná pomoc  jim může být zajištěna jinou sociální službou poskytovanou v domácnosti,

» seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních,

»  seniorům, kteří nemohou být umístěni v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

»  seniorům, u kterých bylo diagnostikováno Alzheimerovo onemocnění,

»  osobám, jejichž péče vyžaduje specifický způsob komunikace /zrakové, sluchové postižení /.

Skip to content